Članovi frame Rama-Šćit uradili su akciju čišćenja vjeronaučne dvorane u Ripcima, gdje borave svake subote. Tu su u duhu sv. Franje učinili 23 susreta na najbolji mogući način, zajedno sa svojim duhovnim asistentom fra Andrijom Jozićem.

5. svibnja učinili su svoj posljednji susret za 2017./2018. godinu. Uz zakusku su priremili i iznenađenje za rođendan njihovnog duhovnog asistenta. To je bio jedinstven način da se oproste od susreta u protekloj godini i zahvale Bogu na svemu što im je podario kroz susrete. Iz dvorane su izišli puni snage i vjere koju će prenijeti na slijedeću godinu.

Mir i dobro!

Ivka Abaz