Više od 18 milijuna maraka ove godine bit će uloženo u projekt "Poboljšanje uvjeta života u selima na prostoru Federacije BiH", čime bi mnoga ruralna mjesta trebala dobiti mnogo bolje infrastrukturne sadržaje, od cesta, vodovoda, telekomunikacijske mreže...

Financijeri projekta

Ovaj projekt financira i Vlada Federacije BiH, ali najveći dio novca dolazi iz kredita IFAD-a (Rural Livelihoods Development Project) u visini 7133 milijuna KM, OPEC-a - 9,034, i proračuna Federacije BiH u iznosu od 2,23 milijuna maraka. Najveći iznos odobrenog novca bit će ipak iskorišten za izgradnju i jačanje kapaciteta poljoprivrednih udruga, agrobiznisa, malih i srednjih poduzeća, infrastrukture za povezivanje s tržištem i kreditiranje farmera, piše Večernji list.

Prema dosadašnjim primjerima i kako su priopćili iz Fondacije "OdRaz" koja je koordinirala ovim projektom, financiranje mikroprojekta je takvo da Ured za koordinaciju projekata - PCU osigura minimalno 70 posto naznačene maksimalne vrijednosti svakog pojedinačnog mikroprojekta, s tim da je vrijednost svakog mikroprojekta ograničena na iznos od 200.000 KM, ali zato općina mora osigurati maksimalno 30 posto.

Općina se obvezuje osigurati sredstva za financiranje vrijednosti svakog mikroprojekta većeg od maksimalno ograničene vrijednosti od 200.000 KM. Fondacija "OdRaz" je kao partner i provoditelj, odnosno "servis provider" sudjelovala u dva dosadašnja projektna ciklusa koje provodi Ured za koordinaciju projekata - PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u funkciji razvoja ruralnog poduzetništva i poboljšanja životnih uvjeta na selu. Uspješna suradnja se nastavlja i na projektu IFAD III - "Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu" (Rural Livelihoods Development Project).

Poboljšanje životnih uvjeta

Ugovor o osiguranju usluga je potpisan je još prije tri godine i primjenjuje se do završetka projekta. U okviru "Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu" (IFAD III), Fondacija "OdRaz" provodi komponentu izgradnje i rekonstrukcije seoske infrastrukture - Lot 03 prema dinamici koju utvrđuje Ured za koordinaciju projekata - PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U okviru ovog projekta planirano je minimalno 38 mikroprojekata.

Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu - IFAD III uključuje 15 općina iz Federacije BiH, a to su: Maglaj, Zavidovići, Žepče, Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Olovo, Konjic, Jablanica, Prozor-Rama, Mostar. Svaka od ovih općina je potpisala memorandum o razumijevanju s Uredom za koordinaciju projekata -PCU i Fondacijom za održivi razvoj "OdRaz".