Filipović-Hadžiabdić je naglasila da nasilje u obitelji izaziva višestruki efekte koji koštaju društvenu zajednicu, pa su i to razlozi, pored zaštite ljudskih prava, da se šira društvena zajednica bori protiv ovog problema. „Borba protiv nasilja je skupa, ali je skuplje ne boriti se“, kazala je Filipović-Hadžiabdić.

Treningom se želi upoznati policiju, socijalne radnike, zdravstvene djelatnike, općinske djelatnike, pedagoge u školama, nastavno osoblje i novinare kako prepoznati nasilje u obitelji i kakav je protokol postupanja i zakonski okvir kod ove problematike. Prema riječima predavačice Kike Babić-Svetlin dugoročni strateški cilj države je uskladiti zajedničko preventivno djelovanje i institucija i nevladinih organizacija. Ovo je prvi trening od tri predviđena projektom “ Vidim,čujem,razumijem“ kojeg realizira Udruga Glas, a financira Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.