Seminar ima za cilj da 30 stručnjaka angažiranih kako u oblasti socijalne zaštite tako i u vladinom i nevladinom sektoru iz BiH, razmijene znanja, primjere dobre prakse o modelima kvalitete rada na zaštiti lica treće životne dobi, modelima servisa podrške ovim licima te zagovaranje za standardizaciju usluga u organizacijama i ustanovama.

Seminar se sastoji od trening modula koji će biti usmjeren ka stjecanju znanja razumijevanja i praktičnih primjera razvijanja ovog modela servisa podrške starim licima. Seminar počinje s radom u 12 sati