Prema istraživanju najposjećenijeg poslovnog portala u BiH, akta.ba, ukupni ostvareni prihod u Bosni i Hercegovini u 2016. godini dostigao je brojku od 64,6 milijarde KM, što je za 3,13 posto manje nego u 2015. godini.

Rezultati istraživanja dobiveni su na osnovu financijskih pokazatelja nadležnih agencija, Financijsko-informatičke agencije (FIA) i Agencije za posredničke, informatičke i Financijske usluge (APIF).

Od ovog ukupnog prihoda, 44,3 milijardi KM ostvareno je u Federaciji BiH što je u usporedbi sa 2015. godinom kada je prihod iznosio 42,8 milijardi KM više za 3,38%. U Republici Srpskoj, ostvareno je 20,3 milijardi KM, što je čak 14,82% manje od 2015. godine kada je ukupan prihod iznosio 23,8 milijardi KM.

Uspoređujući dalje podatke sa 2015. godinom, primjetno je povećanje broja tvrtki koje su predale izvještaje o financijskom poslovanju za proteklu godinu. Tako je u Federaciji BiH izvještaj predalo 21.838 tvrtki, što je 568, odnosno 2.67% više u odnosu na 2015. godinu kada je izvještaj predalo 21.271 tvrtki. Kada je riječ o manjem bh. entitetu, također je primjetan veći broj predanih financijskih izvještaja te je za 2016. godinu izvještaj predalo njih 16.118, što je 488, odnosno 3,12% više u odnosu na 2015. godinu.

Napominjemo, u Federaciji BiH neispravan izvještaj su dostavile ukupno 33 tvrtke, te će one iste dostaviti naknadno, navodi se u priopćenju.

Kao i 2015. godine, prvo mjesto pripada Elektroprivredi BiH koja je ostvarila prihod od 1,2 milijardi KM. Odmah na drugom mjestu je tuzlanska kompanija Bingo sa prihodom od 915 milijuna KM, dok je na trećem mjestu sarajevska Holdina sa 758 milijuna KM.

Rangirajući kompanije po sveobuhvatnoj dobiti na prvom mjestu nalazi se BH Telecom d.d. Sarajevo sa dobiti od 83,5 milijuna KM, zatim Telekomunikacije RS sa 70.1 milijuna KM te kompanija Bingo d.d. sa dobiti od 67,4 milijuna KM.