Iako se čine kao radnje koje se odvijaju isključivo u virtualnom svijetu, vaši se podaci pomno spremaju ne na jedan, već na čak dva odvojena Googleova servera, prenosi Business Insider.

Sve počinje Googleovom početnom stranicom, odnosno neizbježnom Google tražilicom, a svi vaši klikovi i upiti završavaju na jednoj od takozvanih Googleovih serverskih 'farmi', u kojima radi mnoštvo ljudi, koji se brinu da čitava stvar funkcionira bez problema.

Svih 24 sata u danu, ta mjesta imaju nekoga, tko se brine o sustavu i da pohranjivanje podataka teče glatko. Te farme imaju i 'prostorije za mrežno pretraživanje'. U njima Googleova oprema analizira svaki vaš klik na Googleu ili YouTubeu te odlučuje koji server će na to odgovoriti.

Vaš zahtjev se nakon toga prosljeđuje u prostoriju sa serverima, a računala u toj prostoriji rješavaju milijarde upita za pretrage na Googleu, YouTubeu te s email porukama na vašoj gmail adresi, ako je imate.

Google nema samo jednu kopiju vaših aktivnosti na webu, već ima dvije - svaka pohranjena na zasebnom serveru. Vaše doista važne podatke, Google pohranjuje na još jednom posebnom serveru, takozvanoj 'knjižnici kazeta'.

Ako se pokvari jedan od diskova servera, uvijek postoji osoba koja je zadužena da se podaci s oštećenog diska unište, na način da se taj disk fizički uništi na komadiće.

Svi ti serveri, računala i računalna oprema, proizvode velike količine topline, pa je za njihovo hlađenje potrebno nešto ekstra, poput ogromnih vodenih tornjeva, koji služe za njihovo hlađenje. Pogledajte video.