Skupština Zapadnohercegovačke županije (ZHŽ) u četvrtak je usvojila županijski proračun za 2018. godinu u iznosu od 82,98 milijuna maraka, što je za oko tri milijuna maraka više u odnosu na rebalansirani proračun za 2017. godinu.

Županijski ministar financija Toni Kraljević kazao je kako je u proračunu za 2018. godinu predviđeno povećanje izdvajanja za socijalna primanja, povećanje transfera za branitelje, sport, kulturu, a osigurana su i sredstva za povećanje plaća proračunskih korisnika.

Ministar Kraljević podsjetio je da je Vlada ZHŽ-a nedavno usvojila odluku o povećanju osnovice za obračun plaća svim proračunskim korisnicima od 5,5 posto.

U proračunu su predviđena i sredstva za porodilje, pa će tako svaka nezaposlena majka koja rodi u 2018. godinu, kroz roditeljske naknade i jednokratnu pomoć za opremanje djeteta, dobiti 2000 maraka. Kada su u pitanju kapitalna izdvajanja, ona su u 2018. godini veća za 85 posto. Najveći iznos odnosi se na nabavku četiri vatrogasna vozila, za što će biti utrošeno oko 700.000 maraka, dok je pola milijuna maraka namijenjeno za obnovu zgrade Policijske uprave Ljubuški.

Ministar Kraljević istaknuo je i da se Županija u 2017. godini nije dodatno zaduživala, te je dodao kako vjeruje da neće biti potrebe za tim niti u sljedećoj godini.