Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozdravio je današnje usvajanje dopune Zakona o radu kojom se omogućava zapošljavanje studenata na privremenim i povremenim poslovima na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Dopune Zakona o radu

''Usvajanje ove dopune Zakona o radu predstavlja značajan korak ka poboljšanju radnih uvjeta za studente. Ovaj propis, odnosno dopunu Zakona o radu, smatramo da ima mnogostruke efekte, posebno efekte kada je tržište rada u pitanju. Ovo je, između ostalih, inicijativa samih poslodavaca, a ove dopune Zakona o radu će omogućiti i poslodavcima i studentima da direktno potpišu ugovor o obavljanju povremeno - privremenih poslova'', istaknuo je ministar Delić.

Riječ je o sezonskim poslovima za koje nisu sistematizirana radna mjesta kod samog poslodavca i iz perspektive studenta ovo će studentima omogućiti da steknu određena radna iskustva, osiguraju određenu financijsku korist, dok će poslodavcima omogućiti da dođu, posebno u sezoni i mjestima gdje su sezonski poslovi izraženi, do radne snage za ove poslove.

''Ovo se posebno odnosi na ljetni period kada imamo povećan dolazak turista u Federaciju BiH i kada su sami redovni studenti na raspustu. Ova dopuna svakako će olakšati i roditeljima iz manjih sredina koji šalju studente da studiraju u sveučilišnim gradovima. Mi svi znamo da studenti, pa čak i đaci rade, ali radi na crno. Ovo je jedinstven alat kako da legitimno i na legalan način studenti dobiju ugovor o povremeno - privremenim poslovima'', zaključio je u izlaganju ministar Delić.

Ugovori

Radi se o minimalnim dopunama Zakona koje tretiraju obavljanje privremenih i povremenih poslova gdje se može zaključiti ugovor obavljanju privremenih i povremenih poslova sa studentom, odnosno s osobom upisanim na akreditiranu visokoškolsku ustanovu koje studij pohađa redovno, vanredno, učenjem na daljinu ili kombiniranjem ova tri modela studiranja na način utvrđen statutom visokoškolske ustanove u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje u BiH, odnosno Federaciji BiH.

Ugovor sa studentima može se zaključiti isključivo za poslove koji nisu poslovi s povećanim rizikom u skladu s propisima iz oblasti zaštite na radu, te za poslove za koje se kod poslodavca zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme, te sezonski i pomoćni poslovi s punim ili nepunim radnim vremenom.

Ugovor sa jednim studentom se može zaključiti najviše dva puta tijekom jedne godine i to najduže 180 dana tijekom jedne kalendarske godine.