U 2013. godini u župi Uzdol kršteno je 3 djece / 1M-2Ž

11. kolovoza krštena je Ivana Rajič kći Zorana i Suzane r. Zadro

12. listopada kršten je Marko Vidović sin Ivana i Marijane r. Zeljko

31. prosinca krštena je Karia Tadić kći Stipe i Danijele r. Vukelić

U 2013. godini u župi Uzdol vjenčana su dva para

20. rujna vjenčani su Dragana Stojanović i Dalibor Ančić

26. studenog vjenčani su Ivana Ratkić i Ivica Kolakušić, Mijin.

U 2013. u župi Uzdol ukopano je 8 osoba

21. siječnja na Krančićima je ukopan Rafo Miličević

26. veljače u Ljubuncima je ukopan Ante Mišić

20. ožujka na Uzdolu je ukopana Danica Mendeš r. Anić

26. travnja na Donjoj Vasti ukopan je Milenko Stojanović

11. svibnja na Uzdolu je ukopan Emil Piplica

26. svibnja na Krančićima je ukopana Terezija Miličević r. Šekerija

3. studenog na Krančićima je ukopana Matija Radoš r. Stojanović

4. prosinca na Uzdolu je ukopano dijete Lucija Zelenika

Ukopano 4 muški i 4 ženskih

Statistike po selima

Krančići: 22 obitelji (6 obitelji po 1 osoba); Duša: 74 (muških 39, ženskih 35). Krančići imaju 14 djece, 5 cura i 14 momaka.

Donja Vast: 25 obitelji (5 obitelji po 1 osoba); Duša 62 (muških 29, ženskih 33). Donja Vast ima 4 djece, 6 cura i 17 momaka.

Uzdol ima 32 obitelji (11 obitelji po 1 osoba); Duša 81 (muških 40, žena 41). Uzdol ima 14 djece, 5 cura i 12 momaka.

Ljubunci: 38 obitelji (8obitelji po 1 osoba); duša 143 (muških 73, žena 70). Ljubunci imaju 26 djece, 15 cura i 25 momaka.

Župa Uzdol 31.12.2013. ima 117 obitelji (30 obitelji po 1 osoba)

Župa Uzdol ima 179 ženskih i 181 muških; svega 350 duša.

Župa Uzdol ima 74 djece, 30 cura i 68 momaka.

Zahvaljujemo se župniku don Miljenku Džalti na ustupljenim podacima.