Na temelju blagoslova obitelji sačinjeni su podaci o statistici župe Rumboci za 2023. godinu.

Župa Rumboci broji 301 domaćinstvo (2022. bilo ih je 306).

U župi živi 1117 duša, (2022. bilo ih je 1136)

U Osnovnoj školi ima 91 učenik (2022. bilo je 96)

Srednjoškolaca je isto kao i godinu ranije 38.

Studenata ima 34, što je za 4 više od prošle godine.

Mladi u župi:

- Momaka od 18. - 30. godina ima 102,
- Cura od 18. – 30. godina ima 76.

Samaca u župi ima 57, a po dva člana ima 59.

Župa također ima 33 obitelji u Rumbocima i 8 obitelji u Zvirnjači koje rade u inozemstvu, te su primili blagoslov, a povremeno borave u župi za vrijeme blagdana i godišnjih odmora.

Župna matica izgleda ovako:

Krštenih u 2023. godini je: 11 (muških 9 i ženskih 2), u 2022. godini: 11, od toga 1 dijete je rođeno u inozemstvu.

Umrlih u 2023. godini je: 16 (muških 10 i ženskih 6), u 2022. godini: 24.

Vjenčanih u 2023. godini: 8 parova, u 2022. godini: 12 parova.

Krizmanici u 2023. godini: 25.

Prvopričesnici u 2023. godini: 9 (muških 5 i ženskih 4).