Nažalost većini u ovoj državi je postalo jasno da nemamo nikakvu natalitetnu politiku. Nemamo apsolutno nikakvih ideja kako zaposliti mlade ljude, kako im osigurati sigurnu budućnost, da bi, jednoga dana, kada osnuju svoju vlastitu obitelj imali razloga ostati tu na svojim ognjištima i odgajati svoju djecu. U svim krajevima ove države mjerilo takvog zapošljavanja su uglavnom političke, rodbinske i slične „veze“ i „vezice“.

A upravo ta djeca i mlade obitelji su zalog budućnosti jednoga naroda, jedne općine, jedne države. Ulaganje u vlastitu mladost je svugdje u svijetu ulaganje u vlastitu budućnost, svugdje izgleda, osim kod nas. Stanje u općini Prozor-Rama po pitanju mladosti je zabrinjavajuće, a po pitanju djece postalo je i alarmantno.

U zadnjih 10 godina vidljiv je pad upisa osnovnoškolske djece u općini Prozor-Rama. U stvari taj broj je u pojedinim Osnovnim školama i više nego prepolovljen. Prateći upis djece u zadnjih deset godina ne može se oteti dojam da se neke stvari ipak rade pogrešno, možda čak i destruktivno za vlastitu budućnost.

Može li se nešto uraditi po tome pitanju? Može li se osigurati bolja budućnost za mladost i djecu u našoj općini?
Naravno da može. Samo treba isključiti svoje sitne privatne i sve druge interese. Posvetiti sebe i svo svoje znanje za ostanak mladih obitelji tu na svome ognjištu, u svojoj općini, u svojoj domovini.

Nažalost statistika i njeni podaci su neumoljivi. Oni su takvi kakvi jesu. Njih se trenutno na može mijenjati. Može ih se samo primiti k znanju jer to je slika naše današnjice.

Za budućnost ove općine i svih njenih građana moramo, bez obzira na političku i vjersku pripadnost, učiniti maksimalne ljudske i sve druge napore da se situacija popravi. U protivnome, sami sebi kopamo jamu u koju ćemo zakopati svaku nadu u budućnost nas samih i naše djece.

Jesmo li spremni promijeniti trenutnu sliku stanja? Odgovorimo još danas, sutra može biti kasno.

U prvi razred upisano 99 učenika

Na području Općine Prozor – Rama u prve razrede na jesen će krenuti 99 učenika. Inače, u našoj općini djeluje šest osnovnih škola.

U četiri škole u kojima se nastava odvija po hrvatskom planu i programu upisano je 70 prvašića, a u dvije škole koje rade po bosanskom planu i programu upisano ih je 29.

Najveći pad po broju učenika zabilježen je u OŠ Jeronima Vladića u Ripcima gdje je upisano ukupno 15 učenika.

Tabelarni prikaz upisa djece po godinama


Tabelu u boljoj kvaliteti pogledajte u Galeriji