Tužiteljstvo Kantona Sarajevo trenutno vodi istragu vezano za zloupotrebu položaja u Javnoj Ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo". Tužiteljstvo sumnjiči umirovljenog uposlenika Službe Seada Đurđevića da je na funkciji referenta za plaćanje, te funkciji glavnog likvidatora u Službi u razdoblju od 2006/2007. godine do 2016. godine počinio kaznena djela protiv službene i druge odgovorne funkcije.

Sredinom 2016. godine Intesa Sanpaolo Banka obratila se Službi za zapošljavanje KS sa zahtjevom za dostavu informacije po kom osnovu su prebacivana novčana sredstva sa računa Službe na račun „Samostalne zanatske radnje - Bravarsko – limarska radnja BRZI“. Prema kaznenoj prijavi koju je bivši direktor službe Igor Kamočaji 2016. godine predao  MUP-u Kantona Sarajevo, u razdoblju od 10 godina sa računa Službe za zapošljavanje na račun SZR BRZI kontinuirano su vršene isplate po osnovu realizacije programa iz aktivne politike zapošljavanja.

Analitičke kartice Intesa San paolo Banke pokazale su da je u navedenom razdoblju na račun ove Bravarsko – limarske radnje uplaćeno preko pola milijuna maraka! Iz kartica se također vidi da su naknadno isplate sa računa SZR BRZI vršene na ime Seada Đurđevića.

Pojednostavljeno, uposlenik Službe za zapošljavanje KS bez osnova  je prebacivao novac na račun Bravarsko-limarske radnje, a onda je taj novac sa računa radnje isplaćen njemu, piše Žurnal.info.

Provjerom evidencije korisnika sredstava po programima aktivne politike zapošljavanja, utvrđeno je da SZR BRZI u navedenom razdoblju nije imala nikakve ugovore sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

100 osoba ostalo bez zaposlenja

Interna revizija osnovanosti plaćanja  SZR BRZI koja je obavljena u 6. mjesecu 2016. godine također je pokazala da su u razdoblju od 10 godina iz nepoznatih razloga sa računa Službe za zapošljavanje na račun firme SZR bravarsko-limarska radnja „BRZI“ kontinuirano prebacivani veliki iznosi novca. Ukupno više od 580 hiljada maraka. 

Prema procjenama stručnjaka koje je Žurnal kontaktirao, ovaj pronevjereni iznos kroz razne programe zapošljavanja pomogao bi zaposlenju više od 100 osoba.

Stanje transakcijskih računa SZR BRZI govori da je radnja otvorena 2006. godine od kada se sumnja da su počele prevare i prebacivanje novca sa računa Službe za zapošljavanje KS. Računi su zatvoreni i radnja je prestala sa radom 2018. godine.

Obiteljske veze

Prema poslovnim registrima, vlasnik SZR BRZI je Džemal Mulać. Kako  piše Žurnal, žena Džemala Mulaća, Snježana Mulać uposlenica je upravo Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Blisku suradnju sa osumnjičenim Seadom Đurđevićem imala je bivša uposlenica službe Ruža Malenica. Prema informacijama Žurnala Malenica je punica Džemala Mulaća – vlasnika ugašene samostalne zanatske Bravarsko – limarske radnje BRZI. Ali tu nije kraj. Šef Biroa Novo Sarajevo je Amela Mulać koja je, prema izvorima Žurnala, žena od brata Džemala Mulaća. 

Kako piše Žurnal, Tužiteljstvo KS u sljedećem razdoblju planira proširiti istragu i na još neke uposlenike Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.