Na sjednici je istaknuto kako je Proračun baziran na uštedama, ali da ne bi trebalo doći do smanjenja plaća proračunskih korisnika, niti izdvajanja za socijalne kategorije. Međutim, upozoreno je kako sve to ovisi o prilivu sredstava u Proračun. Skupština je na sjednici usvojila i Zakon o izvršenju Proračuna za 2012, prema kojem se, između ostalog, proračunski rashodi moraju uskladiti s prihodima. Sindikati su zatražili skidanje s dnevnog reda prijedloga tog zakona, a kao razlog su naveli da taj prijedlog nije razmatran na Ekonomsko-socijalnom vijeću. Resorni županijski ministar Samir Hadžihusejnović opovrgnuo je tu tvrdnju sindikata, ističući kako je Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna sastavni dio Proračuna te da se o njemu raspravljalo na Ekonomsko-socijalnom vijeću. Iako se županijska Vlada pri sastavljanju Proračuna pozivala na štednju, zastupnici Zijad Mušić (SDA) i Tomislav Perić (Radom za boljitak) na sjednici su u svojim izlaganjima naveli kako predloženi proračun uopće nije štedljiv, a to su potkrijepili činjenicom da su sva županijska ministarstva zatražila nekoliko novih zaposlenika. Skupština HNŽ-a na današnjoj sjednici, između ostalog, usvojila je Zakon o visokom obrazovanju HNŽ-a. Tim se zakonom , kako je istaknuto na sjednici, osigurava stabilnost u financiranju Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta Džemal Bijedić, također u Mostaru. (Fena)