Vodeći portal za oglašavanje radnih mjesta u BiH – Posao.ba, tijekom mjeseca siječnja proveo je online istraživanje na uzorku od 650 ispitanika. Cilj istraživanja bio je ispitati koliko bh. građani koji posjećuju portal konzumiraju alkohol na radnom mjestu, te kako se to odražava na obavljanje radnih zadataka u toku radnog vremena.

Tijekom radnog vremena alkohol najviše konzumiraju zaposlenici u administraciji, prodaji i zdravstvu.

Rezultati istraživanja pokazuju da 18,6% ispitanika redovno ili s vremena na vrijeme  konzumiraju alkohol tijekom radnog vremena.

Od ukupnog broja ispitanika koji su odgovorili da konzumiraju alkohol tijekom radnog vremena, najveći postotak  otpada na pozicije srednjeg menadžmenta (32,7%) i nižeg menadžmenta (26,9%).

Svega 15,4% ispitanika na nekoj od pozicija top menadžmenta i 13,5% vlasnika kompanija konzumira alkohol tijekom radnog vremena.

Gledano prema zanimanjima, najveći postotak ispitanika koji konzumiraju alkohol tijekom radnog vremena rade u oblasti administracije (15,4%), prodaje (13,5%), zdravstva (14,2%) te ugostiteljstva (9,6%).

Više od 35% ispitanika konzumira  alkohol večer uoči radnog dana.

Na pitanje konzumiraju li alkohol večer uoči radnog vremena, 36,9% ispitanika odgovorilo je potvrdno, a njih 46,7% ispitanika odgovorilo je da konzumacija alkohola večer uoči radnog dana uopće ne utječe na njihovu radnu produktivnost, dok je njih 18,3% izjavilo da ih onesposobi u određenoj mjeri.

Među ispitanicima koji konzumiraju alkohol večer uoči radnog dana, najviše je onih na pozicijama srednjeg menadžmenta (36,3%) i nižeg menadžmenta (29,2%), prenosi Akta.ba

Zanimljiv je podatak da svega 6,7% vlasnika kompanije  i tek 11,3% top menaždera konzumira alkohol večer uoči radnog dana.

Od ukupnog broja ispitanika koji su izjavili da konzumiraju alkohol uoči ili tijekom radnog dana, najviše ih je u dobi 25-34 godina (28%), dok je druga najzastupljenija skupina u dobi 35-44 godina (11%).

Najčešće situacije kada konzumiraju alkohol tijekom radnog vremena su poslovni ručkovi ili uredske zabave, dok je 7,5% ispitanika izjavilo da konzumiraju alkohol tijekom radnog vremena bez nekog određenog povoda.