Živimo u „vremenu  mobitela“. Djeca nisu ni progovorila, a već znaju kako prstićima kliziti po mobitelu i tražiti nove crtiće, igrice. Nije ni čudo da sve više djece ima teškoće u govoru i pisanju. Vrijeme otuđenosti i vrijeme tehnologije uzima svoj danak pa će nam uskoro biti potrebni, u najblažoj varijanti, logopedi, i to ne samo djeci.

Koliko nam je poznato prva osoba iz Rame koja je završila logopediju je Daria Pavlović.

O prethodno navedenoj problematici koja postaje česta u nastavnoj praksi prosvjetnih djelatnika razgovarali smo s Dariom.

Prvi dojam s Darijom odaje prave kvalitete jedne logopedice; senzibilizirana za potrebe drugih, tolerantna i strpljiva, prilagodljiva, otvorena, kreativna, odgovorna i pouzdana. Stoga nije ni čudo što djeca vole dolaziti na logopedske tretmane.

Daria je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila u Rami, a studij u Mostaru.

Zašto je izabrala baš logopediju, odgovara nam: „Kao i svaki tinejdžer, maštala sam o puno fakulteta, ali uvijek je jedan bio prvi izbor. Bogu hvala na mojim roditeljima koji su u tom trenutku bili tu za mene i dobro me savjetovali da se konačno odlučim upisati logopediju. 2016.godine upisujem Studij logopedije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kao druga generacije na tom fakultetu. Diplomski rad branim na temu „Upoznatost odrasle opće populacije s gubitkom sluha i slušnim pomagalima“ i s time postajem magistar logopedije.O svom radu s djecom u Centru za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju navodi:

„Do sada imam jako pozitivno iskustvo u radu. Kao netko tko je tek izišao s fakulteta, naišla sam na puno razumijevanja kod kolegica, kao i roditelja koji su imali povjerenja u mene te dovodili svoju djecu na individualne logopedske terapije.“

Tko je zapravo logoped?

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem, terapijom i znanstvenim istraživanjem poremećaja govora, glasa, govornog i pisanog jezika u djece, odraslih i starijih osoba. Logoped pomaže pojedincima u poboljšanju komunikacijskih vještina i učinkovitosti.

Koje su česte poteškoće kod djece, iz iskustva?

Iz dosadašnjeg iskustva, poteškoće s kojima se najčešće susrećem su artikulacijski poremećaji, usporen jezično-govorni razvoj, poremećaji čitanja i pisanja.

Kakav je to osjećaj biti prva logopedica s tim zvanjem u Rami?

Mislim da je sreća u tome što je logopedija deficitarno zanimanje, a opet s druge strane, kada si među prvima s novim zvanjem na općini, nije lako. No, vjerujem da se isplati svaki trud. Najviše me raduje što stečeno znanje koristim i ulažem kroz svoj rad u poboljšanje i napredak govora kod djece. Roditelji i djeca vide rezultate rada i tako stječu povjerenje u mene.

Jesu li ljudi kod nas svjesni važnosti logopeda i jesu li informirani o mogućnostima koje pružaju terapije logopeda?

Sa sigurnošću mogu reći da idemo prema naprijed. Uviđam ogromne razlike u razmišljaju i potražnji logopeda od završetka studija pa sve do sad. U zadnje vrijeme mi se čak javljaju roditelji koji uopće nisu sigurni treba li im dijete uopće logopeda, nego samo žele „provjeriti“, čuti moje mišljenje jer su svjesni važnosti rane intervencije. Na to sam iznimno ponosna jer širenje svijesti o važnosti rane intervencije je također zadatak logopeda.

Kakva je reakcija djece na susret s logopedom?

Reakcije su individualne. Zavisi i o tome kako su roditelji pripremili dijete na nešto novo. Ako za odlazak kod logopeda govore da idu kod doktora, očekujem plač jer djeca kao djeca odmah vide doktora s injekcijom. Ako djeci čitav proces dolaska kod logopeda i logopedsku terapiju prikažemo kao učenje kroz igru, onda ubrzamo proces prilagodbe i samim time su i rezultati brži.Kada roditelj treba potražiti pomoć logopeda?

Važna je rana intervencija da bi se spriječile veće posljedice i smanjilo trajanje logopedske terapije. Rana intervencija namijenjena je djeci od rođenja do sedme godine života koja su u riziku za razvojna odstupanja ili već imaju teškoće u razvoju. Vrijeme je da se ne oslanjamo na mišljenje rodbine i susjeda i njihovo „i moj je progovorio s pet godina pa mu nije ništa“ nego se obratite logopedu. Nikada nije prerano, može samo biti prekasno nakon čega će i terapije biti dugotrajnija.

Vidiš li se i dalje u Rami?

Da, vidim se i dalje u Rami, kao logopedica s puno uspješno završenih logopedskih terapija, završenih dodatnih edukacija i brojnih projekata.

Razgovarala Božana Nikolić / www.rama-prozor.info