Tema sastanka bila je priprema i provedba strateških odrednica Izborne strategije HDZ BiH na prostoru općine Prozor/Rama. Detaljno je analizirana politička ali i društvena situacija na prostoru općine, ukazano je na određene probleme, rad nadležnih općinskih tijela, kao i perspektive koje su izazov za oblikovanje kampanje koja treba i mora biti u funkciji boljih životnih uvjeta i perspektiva u općini.

Provedbeni izborni stožer naglasio je stratešku važnost Prozora/Rame na ovim loklanim izborima za HDZ BiH, te ukazao na očekivanja koja se tiču apsolutne izborne pobjede. Provedbeni izborni stožer naglasio je kako će pružiti sve oblike pomoći Općinskom odboru HDZ BiH Rama kako bi se do kraja realizirali svi projekti koji će biti oblikovani kako bi općina Prozor/Rama u naredne četiri godine bila i bolja i jača i bliža svakom čovjeku.

Provedbeni izborni stožer i Izborni stožer HDZ BiH Rama razgovarali su i o važnosti vođenja proaktivne pozitivne kampanje, kampanje kredibiliteta i vjerodostojnosti s naglaskom na potrebu snažnog odgovora na sve oblike izbornog inžinjeringa.

OO HDZ BiH Rama

Plaćena vijest!