U okviru projekta "Osnaživanje žena iz ranjivih skupina za socijalnu i ekonomsku integraciju", financiranog od strane Agencije za ravnopravnost spolova BiH, kao dio dugogodišnje inicijative za poboljšanje ranjivih skupina, posebno djece, mladih i žena, predstavnice različitih institucija i organizacija s područja općine Prozor-Rama formulirale su zajedničke zahtjeve, odnosno pozive za suradnju članicama i članovima multisektorske grupe.

Nakon višednevnog rada i istraživanja na terenu kroz direktne upitnike razrađena su i jučer predočena dva konkretna prijedloga multisektorskoj grupi.

Prvi prijedlog odnosi se na organiziranje prijevoza za mlade koji se bave sportom, a žive u van gradskim područjima. Nakon što je radna grupa udruge "Glas" i udruge Djeca nade obrazložila da ovaj prijedlog ima širu korist za zajednicu u socijalnom i ekonomskom smislu (rješavanje prijevoza prema stvarnim potrebama stanovništva, posebno mladih iz ruralnih područja i mladih s teškoćama u razvoju, poboljšao bi pristup sportu mladima, a roditeljima, naročito ženama pripadnicama ranjivih skupina povećao mogućnosti) isti je naišao na odobravanje od strane predstavnika OV Prozor-Rama, predstavnika zastupnika Županije i poduzeća Javni prijevoz Prozor Rama uz sugestije da se osmisle daljnje smjernice i izradi SWOT analiza.

Drugi prijedlog se odnosi na iskazanu potrebu skrbi za dio stanovnika općine Prozor Rama u smislu organiziranja kućnih posjeta, pomoći u kući, nabavke namirnica i slično. Ovdje su direktne korisnice udruge Glas i Djeca nade iskazale da se žele radno angažirati i volontirati ukoliko bi dobile podršku i omogućile dodatne obuke. Ovaj prijedlog će udruga Glas detaljno razraditi i aplicirati za sredstva kod domaćih i stranih donatora. Posebno treba naglasiti da se kroz ovu incijativu može djelovati na ublažavanje stope siromaštva, smanjenje nezaposlenosti, smanjenje isključenosti i povećanje mogućnosti ženama iz ranjivih skupina, posebno onih koje dolaze iz nasilnih zajednica, čije interese prvenstveno zastupa udruga "Glas" i majki osoba s poteškoćama u razvoju, čije interese prvenstveno zastupa udruga Djeca nade.