U posjeti su bili komandant bataljona pukovnik Dževad Zenunović, oficir za operacije major Vladimir Bojić, oficir za personal poručnik Samir Milanović, komandir deminerske čete kapetan Dragan Marić i komandir voda potporučnik Anto Rezo. Predstavnici deminerskog bataljona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine posjetili su općinu Prozor-Rama i susreli se s načelnikom općine dr. Jozom Ivančevićem. U posjeti su bili komandant bataljona pukovnik Dževad Zenunović, oficir za operacije major Vladimir Bojić, oficir za personal poručnik Samir Milanović, komandir deminerske čete kapetan Dragan Marić i komandir voda potporučnik Anto Rezo. Istaknuto je kako je dosada razminirano oko 500.000 m2. Urađeno je pet projekata, koje je Općina Prozor-Rama aplicirala od 2005. godine. Istaknuto je kako bi se u idućim godinama moglo planirati s jednim do dva projekta, jer su oružane snage ograničene sa proračunom.

Predstavnici bataljona zahvalili su se načelniku na dosadašnjoj suradnji, kao i na doniranom alatu i markirnom materijalu koji će pomoći još učinkovitije djelovanje pripadnika bataljona. Svake godine Općina Prozor-Rama potrudi se osigurati novčana sredstava za deminerske timove, kako bi se što više olakšao ovaj teški i opasni posao.

Načelnik je istakao kako će se svake godine nastaviti u Proračunu općine osigurati određena sredstva, kao i da će se Općina astaviti aplicirati svoje projekte i potrebe prema višim nivoima vlasti kao i Predpristupnim fondovima Europske unije.