R A S P I S

Međunarodni šahovski turnir "RAMA 2012"

Organizator i pokrovitelj turnira je općina Prozor-Rama, a tehnički organizator ŠK „Rama“. Turnir se igra u restoranu „Signal“ (uz magistralnu cestu Prozor-Uskoplje), s početkom u 11:00 sati. Turnir je otvorenog tipa i na njemu mogu nastupiti svi šahisti i šahistice iz BiH i inozemstva, bez obzira na titulu i rejting. Igrači su dužni osigurati šahovsku ploču standardnih dimenzija i ispravan šahovski sat. Turnir se igra prema švicarskom sustavu, FIDE varijanta, u 7 kola i tempom igre 15 minuta po igraču za cijelu partiju.

Uparivanje i konačan poredak obrađuju se kompjutorski. Kotizacija po igraču je 10,00 KM, a iste su oslobođeni velemajstori i žene.

Redovite nagrade:

1. mjesto - 300,00 KM

2. mjesto - 200,00 KM

3. mjesto - 150,00 KM

4. mjesto - 100,00 KM

5. mjesto - 90,00 KM

6. mjesto - 80,00 KM

7. mjesto - 70,00 KM

8. mjesto - 50,00 KM

9. mjesto - 50,00 KM

10. mjesto - 50,00 KM

Najuspješniji junior ( rođen 1994. i mlađi ) - 100,00 KM

Najuspješnija šahistica - 100,00 KM

Posebne nagrade za članove ŠK „Rama“ (uvjet - prebivalište u općini Prozor-Rama i plaćena članarina za 2012. godinu):

- najuspješniji igrač - 100,00 KM

- prvi najuspješniji junior - 50,00 KM

- drugi najuspješniji junior - 30,00 KM

- treći najuspješniji junior - 20,00 KM

- prva najuspješnija juniorka - 50,00 KM

- druga najuspješnija juniorka - 30,00 KM

- treća najuspješnija juniorka - 20,00 KM

- najmlađi natjecatelj/natjecateljka - 20,00 KM

Nagrade su kumulativne. Prijave se primaju 30 minuta prije početka turnira, naknadne prijave se ne uvažavaju. Organizator zadržava pravo izmjene sustava natjecanja i tempo igre do početka prvog kola turnira. Za sve natjecatelje osiguran je ručak.

Kontakt osoba: Tihomir Marić, mob. 063 286 855

Predsjednik ŠK „Rama“: Stanko Ćurčić