1366. god. ban Tvrtko je izdao jednu svoju darovnicu pod gradom (castrum) Prozorom središtem župe Rama. Rama je pala prvi put pod tursku upravu u ljeto 1463. Iste godine u jesen ugarsko-hrvatski kralj Matija Korvin preoteo je turcima Usoru, Soli, Tešanj i Srebrenik, a zatim je krenuo u opsadu Jajca. U isto vrijeme sin zahumskog hercega Stjepana Vukčića-Kosače, Vladislav oslobodio je župe Ramu i Uskoplje. Ne zna se točno kada je Rama ponovno pala pod turke. Bilo je to svakako prije 1470. jer je oko te godine osnovan vilajet (upravna oblast) Neretva sa sjedištem u Konjicu. Tada je osnovan kadiluk (sudsko okružje) Neretva a u njemu nahija Rama .U vrijeme svoje vladavine turci nisu pravili popise pučanstva nego popise koji su bili vezani za prikupljanje poreza (popise zemlje i domaćih životinja). Period od 1743. do 1813. bazira se na izvješćima biskupskih vizitatora tj. popisima koje su uradili biskupi Dragičević 1743, Bogdanović 1768, Miletić 1813. god. Ovi biskupi vizitatori popisivali su samo katoličko stanovništvo župe Rama. Ime naselja Broj obitelji Broj katolika Proslap 33 246 Orašac 35 351 Zenovica 13 99 Kovačevo polje 10 72 Rumboci 30 267 Varvara 9 58 Ripci 16 115 Podbor 16 172 Ploča 19 132 Gmići 22 191 Šlimac 7 57 Lavsun 8 72 Kozo 11 72 Jaklići 22 145 Zvirnača 8 67 Sovići 20 107 Doljani 10 106 Trišćani 20 114 Donji vast 14 57 Skipi 5 55 Uzdo 19 120 Dobroša 5 34 Družinovići 2 17 Lug 3 16 UKUPNO 357 2802 Tablica 3. Rama u popisu biskupa Miletića 1813 god. Popis stanovništva iz 1743. i 1768. godine svakako pročitajte na stranici www.lug-rama.com