Direktor JKP „Vodograd" Branko Burić istakao je kako je ovo značajan događaj za JKP „Vodograd" jer predstavlja novu poslovnu aktivnost za samo poduzeće i njegove djelatnike, ali još više za domaćinstva po ramskim selima koji su godinama očekivali završetak izgradnje vodovoda. Nakon što je godinama trajala izgradnja vodovoda, prisiljeni smo bili otkloniti sve tehničke smetnje, te smo proveli i kompletnu deratizaciju i dezinfekciju vodovoda i bazena kako bi voda bila sigurna za piće, naglasio je direktor Burić. Taksa za priključak na vodovod određena je Odlukom općinskog vijeća.

Više informacija može se dobiti u prostorijama JKP „Vodograd" ili na broj Tel: 036/771 - 053 , kao i na e-mail: [email protected]

(prozor-rama.org)