Još jednom je proračun općine Prozor - Rama usvojen daleko od očiju javnosti. Sjednica nije bila izravno prenošena preko lokalnog radija, iako je vijećnik HDZ BIH tražio poništavanje odluka, kako bi svi stanovnici općine mogli znati gdje se troši njihov novac. Poruka je jasna, ali i narod je tako želio. Još jedan proračun bačen u asfalt… i to javnost ne smije znati.

Općinski vijećnici su većinom glasova odbili sve amandmane (poticaji za zapošljavanje, kulturu, sport, pomoć obiteljima itd.) koje su vijećnici naše stranke podnijeli na proračun. Nažalost, naš proračun i dalje je socijalni kako je rekla i sama predsjednica kluba HDZ 1990 dr. Marija Anđelić. Da, nažalost, naš načelnik i njegov tim ljudi godinama ne uspijeva od proračuna napraviti razvojni proračun, iako smo u 12 godina potrošili koliko će pojedine općine potrošiti za 50 godina. Očito je, kako je i ovaj proračun bačen u prazno. Čak smo s jednom rukom ZA podržali ovaj proračun, jer nema potrebe da načelnik plaća ruke i pokazali kako želimo sudjelovati u kreiranju boljega proračuna uz uvažavanje kvalitetnih prijedloga. Imamo kvalitetne prijedloge koji mogu doprinijeti razvoju općine.

Dok načelnik neumorno najavljuje iste projekte, a nikako da ih ostvari, odlučio nas je još više zadužiti sa 2 milijuna i 700 tisuća KM. Naš vijećnik je dao prijedlog da poveća na 12 milijuna i 700 tisuća KM, da se već jednom završe projekti koji nikako da se ostvare.

Na kraju poručujemo načelniku neka spasi što se spasiti da, jer dotakli smo dno, umjesto da smo općina za primjera, mi smo grad duhova.

U prilogu amadmani:

AMANDMAN br: 1 (Biljana Glibo)

Konto 61120 Naknada troškova zaposlenih za koje je predloženo 2. 345 000, 00 KM uvećati za iznos od 400 000, 00 KM, a sredstva osigurati iz konta  614229 Tekuća rezerva i koristiti za provođenje projekta „Majka odgojiteljica“. Projekt Majka odgojiteljica podrazumijeva da će sve majke sa četvoro i više djece, koje to žele, moći ostvariti prosječnu plaću FBiH za svim ostalim izdatcima na plaću.

OBRAZLOŽENJE: Svaka majka zaslužuje naše najveće poštovanje. Svjesni smo činjenice kako roditeljstvo nije „odmaranje“, već mukotrpan rad s djecom koji ne završava u 16,00 sati poslijepodne. Roditeljstvo nema radno vrijeme. Biti majka i brinuti o djeci ne znači ne raditi ništa. Stoga, 7minveć ove godine pokrenuti sve potrebne predradnje kako bismo u sljedećoj proračunskoj godini osigurali sredstva te učinili sve nužne pravne pred korake za realizaciju projekta: MAJKA ODGOJITELJICA.

Tim projektom ćemo i mi kao Općina dokazati i pokazati da poštujemo i cijenimo sve one obitelji koje su odlučile svoj dom osnovati u ovom kraju. Projektom "majka odgojiteljica" obuhvatit ćemo sve majke s četvero i više djece.

AMANDMAN br: 2 (Biljana Glibo)

Na Prijedlog Proračuna općine Prozor-Rama za 2021. godinu

Konto 614121 Sport i kultura uvećati za iznos od 10.000,00 KM i formirati novi pod-konto 614121 „Ramski dani kulture“ u Prozoru-Rami.

Obrazloženje: Očuvanje kulturne tradicije ima iznimno veliki značaj za svaki kraj, za Ramu je to još i više kada znamo da je kulturno naslijeđe iznimno veliko. Ono se očituje kroz nematerijalnu baštinu etno-glazbenog naslijeđa (napjevi i glazbala), narodnoj nošnji i običajima.  „Ramski dani kulture“  započeli su 2008. i trajali do 2012. god., ali zbog financijskih problema manifestacija je zaleđena. Važnost manifestacije u svim umjetnostima: glazbenoj, likovnoj, plesnoj književnom jeste kulturno uzdizanje svih žitelja Rame kao i onih koji bi bili naši gosti.

Dio sredstava u iznosu od 10 000 km dala bi općina, a dio bi bio od sponzora, županije i našeg osobnog fonda. Prijedlog transfer za kulturu 614121 je povećan tako da mislim da iz tih sredstava bi se mogli pokriti troškovi ove manifestacije ili i kodom 613916 troškovi Dana općine, blagdana i drugih manifestacija za koje predlažete 56.000,00 KM.

AMANDMAN br: 3 (Hrvoje Šimunović)

Konto 613975 – Izdaci za općinsko vijeće i 613974 – Izdaci za rad komisija umanjiti za 50 %, za ista sredstva formirati novi konto iz kojega će se financirati nagrade studentima za izvrsnost i izrazito deficitarna zanimanja.

Obrazloženje: Smatram kako bi novčanim nagradama naročito uspješnim studentima pomogli pri njihovom školovanju i daljnjem razvoju njihovih sposobnosti, te ih na taj način ohrabrilo da se nastave još više truditi i zalagati. Nagrađivanjem mladih ljudi koji se školuju za izrazito deficitarna zanimanja bi smanjili odlazak mladih školovanih ljudi, jer bi nakon završetka školovanja imali veće mogućnosti za zapošljavanje.

Mi kao vijećnici izabrani od strane naroda na ovaj način možemo pokazati kako smo spremni smanjenjem naših plaća i naknada pomoći mladim ljudima koji sve više odlaze. Također na ovaj način možemo pokazati naše nastojanje da ćemo tijekom mandata  raditi u interesu svih građana općine Prozor-Rama.

AMANDMAN br: 5 (Ivan Džalto)

Konto 614122 povećati za 50.000,00 KM i formirati seniorski Hrvatski košarkaški klub Rama i osnovati novi konto za seniorski košarkašku klub.

Obrazloženje: Posebna važnost za našu općinu je formiranje seniorskog košarkaškog kluba kako bi naši mladi košarkaši mogli nastaviti trenirati nakon izlaska iz mlađih kategorija i natjecati se u seniorskoj kategoriji.

AMANDMAN 6. (Ante Pavličević)

Na teret Tekuće rezerve, ekonomskog koda 614229, u iznosu 100 000,00 KM prebaciti u korist ekonomskog koda 614411 Agencija za lokalni razvoj d.o.o.

Obrazloženje: Smatram kako Agencija za lokalni razvoj radi dobro posao i kako bi sa većim novcima mogla još kvalitetnije sudjelovati u realiziranju lokalnog razvoja općine.

AMANDMAN 7. (Ante Pavličević)

Na teret Tekuće rezerve, ekonomskog koda 614229, u iznosu 10 000,00 KM prebaciti u korist otvaranja posebnog ekonomskog koda 614123, koji bi bio naziva Rama u srcu.

Obrazloženje: Usvajanje ovog amandmana služi svrsi promocije turizma i sporta. Pod ovim kodom održala bi se dva sportska događaja u općini Prozor – Rama (4. Ramski polumaraton 2021. i 1. Ramski duatlon 2021.) . Ramski polumaraton je najveći sportski događaj kod nas. Moramo naglasiti kako smo u tri polumaratona imali oko 700 sudionika, iz čak 11 država. Posebno je zadovoljstvo utrka na 5 km i dječja utrka koja okuplja velik broj naših ljudi. Također, moramo naglasiti kako je Ramski polumaraton službeno priznata utrka na svijetu od IAAF/AIMS organizacije, na kojoj nastupaju olimpijski natjecatelji, što je vrlo rijetko vidjeti kod nas.

Duatlon bi bila nova utrka, kombinacija plivanja i trčanja, uvertira za olimpijski triatlon koji je planiran kod nas.

AMANDMAN 8. (Ante Pavličević)

Tražim da se u ekonomski konto 614319 Vjerske zajednice, uključi i samostan Šćit.
Obrazloženje: Smatram kako nikoga ne treba zapostavljati, posebno središnji samostan Ramskog dekanata.

AMANDMAN 9. (Ante Pavličević)

Na teret Tekuće rezerve, ekonomskog koda 614229, u iznosu 200 000,00 KM  i na teret Rekonstrukcija cesta – Uređenje gradskih ulica, ekonomskog koda 821612, u iznosu 400 000,00 KM  prebaciti u korist konta 614539 Poticaj za zapošljavanje u iznosu 600 000,00 KM.

Obrazloženje: Svaki poticaj za zapošljavanje je jako koristan za ostanak ljudi u općini Prozor – Rama, a asfalt i rekonstrukcije mogu čekati.

OO HZD BiH Rama