S ciljem da se ponovno započne raditi na uređenju kuće prije početka lošijeg vremena, za sutra je planiran rad na sanaciji dijela pristupnog puta koji je u vrlo lošem stanju što onemogućava normalan pristup kući i dostavu potrebnog građevinskog materijala i alata. Poziv svim članovima koji mogu da se odazovu na ovu akciju i svojim radom doprinesu planiranim aktivnostima. Za više informacija kontaktirati tajnika Društva.