Okupljanje članova i polazak bit će u 7:00 sati u kući na Maglicama. Sa sobom ponijeti potreban alat. Svima skrećemo pozornost da se pripreme za cjelodnevni boravak na otovorenome i da u skladu s time ponesu prikladnu odjeću. Za više informacija, kontaktirajte predsjednika i tajnika Društva.