Pravo na subvenciju imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, držatelji životinja na ekonomskoj osnovi odnosno svi držatelji domaćih životinja sa prebivalištem na području Općine Prozor-Rama. Subvenciju veterinarskih usluga snosi Općina Prozor-Rama a provedbu subvencioniranja veterinarskih usluga vrši Javno poduzeće „Veterinarska stanica Prozor-Rama".

Korisnik na temelju plaćenog računa ostvaruje pravo na subvenciju veterinarskih usluga sukladno Programu na način povrata sredstava 30 % od iznosa plaćenog po računu koji je ispostavljen i to na tekući račun korisnika - vlasnika.

Vlasnici životinja koji su koristili veterinarske usluge , zahtjev za povrat sredstava subvencioniranje veterinarskih usluga podnose J.P.Veterinarskoj stanici tri dana u tijednu i to ponedjeljkom,srijedom i petkom, a najkasnije do 31.01.2013. godine. Zahtjev za subvenciju je obrazac koji se nalazi u prostorijama Veterinarske stanice,koji će vlasnik dobiti kada u određene dane u tijednu donese primjerak računa koji je ispostavljen na terenu od strane djelatnika Javnog poduzeća Veterinarska stanica Prozor-Rama.Nakon što držatelj životnje plati račun o izvršenoj usluzi i Općina Prozor-Rama izvrši uplatu subvencija plaćenog računa na račun J.P.Veterinarske stanice,J.P veterinarska stanica Prozor-Rama će odmah izvršiti istu uplatu na račune držatelja životinja odnosno korisnika naših usluga i to ciklusno jedanput mjesečno.Za sve eventualne nejasnoće informacija o ovom predmetu se može dobiti u prostorijama J.P. Veterinarska stanica Prozor-Rama ili na tel.771 079 a također na mobitel odgovorne osobe 063 415 377.

Direktor Kazimir Ivić,dr.vet.med.