Sud Bosne i Hercegovine je izrekao prvostupanjsku rpresudu u predmetu Mato Žarić i dr. (S1 2 K 031691 23 K), kojom su optuženi Mato Žarić, Mila Bule, Aleksandar Šukalo, Zoran Manojlović i Drago Malešević, na osnovu člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oslobođeni od optužbe, jer nije dokazano da su radnjama opisanim u izreci presude počinili krivično djelo za koje su se teretili.

Optužnica je teretila optužene Matu Žarića, Milu Bule, Aleksandra Šukala, Zorana Manojlovića i Dragu Maleševića da su, radnjama opisanim u optužnici, počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 29. KZBiH.

Prema optužnici, Žarića se teretilo da je, u svojstvu generalnog direktora javnog poduzeća “Elektroprijenos BiH”, 8. aprila 2015. zaključio ugovor s pravnim licem kao izvršiteljem radova za nabavu izgradnje trafostanice i ugradnju opreme u vrijednosti od 5.323.008,44 KM u roku od 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

Optuženog Maleševića se teretilo kao rukovoditelja Službe za komercijalne poslove Operativnog područja Banja Luka “Elektroprijenos BiH”, Manojlovića u svojstvu uposlenika i rukovoditelja projekta Operativnog područja Banja Luka, Bule kao izvršnog direktora za financije i člana Uprave “Elektroprijenosa BiH”, a Šukala kao rukovoditelja operativnog područja Banja Luka.

Kako je navodilo Tužiteljstvo BiH, nakon što je pravnom licu isplaćen avans u visini od 532.300,84 KM, ugovorne obveze od strane izvođača nisu okončane u roku definiranom u ugovoru, čime je prekoračen rok za izvršenje radova.

Uslijed propusta učinjenog od strane optuženih da se obračuna i izvrši naplatu zateznih kamata, nastala je šteta po “Elektroprijenos BiH”, kompaniju nadležnu za distribuciju električne energije na razini cijele BiH, a drugom je pribavljena imovinska korist, navodi Avaz.