Protekloga petka čopor vukova napao je i usmrtio kravu na Ljubuši.

Kako doznaje Tomislavcity, riječ je o govedu s farme koja se nalazi na padini iznad sela Kuka i Sarajlija, a u vlasništvu je obitelji Tatarević iz Tomislavgrada.

Životinju su dan poslije, kod lokve Batinac – iznad Letke i Sarajlija, pronašli duvanjski lovci iz sekcije Ljubuša Frano Akrap Tanje i Stipe Mašić Ćipica. Od njih doznajemo da su već neko dulje vrijeme od Ljubuše do Vrana viđali čopor od desetak vukova, pa ovom prigodom skreću pozornost duvanjskim farmerima i stočarima na učestaliju pojavu vukova u našim krajevima.

Tomislavcity