Ekskluzivno prenosimo sadržaj Lagumdžijinog pisma u kojem stoji:

„Poštovani gospodine Bevanda,

Imajući u vidu da je Budžet intitucija BiH za 2012. godinu usvojen uz protivljenje SDA u svim institucijama BiH (Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, Predstavnički dom i Dom naroda PSBiH), te na osnovu javno iznesene volje te stranke u skladu sa dogovorom lidera stranaka održanom 23. 5. 2012. godine u Sarajevu i članom 15. Zakona o Vijeću ministara BiH pozivam Vas da pokrenete postupak za smjenu ministara i zamjenika ministara iz reda SDA (gospodina Sadika Ahmetovića, gospodina Muhameda Ibrahimovića i Fuada Kasumovića.

Ovo proizilazi iz činjenice da pomenuti nisu sami podnijeli ostavke kao što je to uobičajena demokratka praksa u ovakvim situacijama. U očekivanju hitnog postupanja po ovom pitanju blagovremeno ćemo vam dostaviti imena novih kandidata za ministre i zamjenike ministara, a u skladu sa procedurama propisanim Ustavom BiH i Zakonom o Vijeću ministara BIH.

S poštovanjem,

Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija