Poznato je također da je Amerika sila u svakom pogledu. U gospodarskom smislu jer nadzire glavninu svjetskog kapitala! U političkom smislu jer je najutjecajnija država na svijetu! Na vojnom planu jer je najveća vojna sila na svijetu i ujedno kontrolira Nato savez! Ukratko, Amerika vedri i oblači, Amerika određuje gdje će se ratovati, i tko protiv koga!

Amerika je svoj interes na Balkanu osigurala trajnom nazočnošću na Kosovu i u Albaniji. Amerika pokušava i uspjeva na naše prostore dovesti Tursku, a zu nju je predviđena BiH. Najmanje su dva razloga za to! Jedan je da bi pred Turskom, koju smatra najvažnijom muslimanskom zemljom pošto im je Saudijska Arabija okrenula leđa na slučaju Irana, oprala savjest zbog tolikih pobijenih muslimana diljem Bliskog istoka koje je pobila upravo Amerika sa svojim saveznicima iz NATO pakta.

Drugi je da bi prepuštanjem Federacije BiH pod pokroviteljstvo Turske oslabili utjecaj Rusije koji ima preko Srbije i Republike Srpske! To su, između ostalih, razlozi zbog kojih Amerika želi pošto-poto pomoći Turskoj da ovlada Bosnom i Hercegovinom, ako ne sa čitavom jer to neće dopustiti Republika Srpska, onda barem sa Federacijom BiH. Kako bi prikrila prljave namjere za izvođača radova je odabrala SDP BiH, partiju koja bi trebala biti socijal-demokratska-partija, a u stvari je ŽESTOKO muslimanska ukrašena sa ponekim fikusom iz reda hrvatskog i srpskog naroda!

Gledano sa jedne strane to bi se trebalo žestoko kositi sa načelima "najdemokratskije zemlje svijeta" kakvom se Amerika predstavlja. No, gledano s druge strane, ako je Amerika bila u stanju pobiti glavninu autohtonog američkog stanovništva koji su se zvali Indijanci, a ono malo preživjelih strpati u torove koje oni nazvaše rezervati onda nas ne smije čuditi što to isto rade i nama.

I u BiH su autohtoni narod Hrvate strpali u rezervate osim onih nekoliho olinjalih Vračeva koje koriste za "vlastite potrebe", a okupatore sa istoka stavili na tron! Scenarij je isti, i u Ameriku su došli osvajači sa istoka i domorodce koji su preživjeli strpali u rezervate, u BiH je narod koji je autohton stjeran u rezervate, a potomci osvajača sa istoka su oni koji vladaju zahvaljujući Americi!!!

Američki narod Indijanci su bili podjeljeni na puno plemena kao što su Apači, Sijuksi, Komočari,..., i bili su brojni, ali nije smetalo osvajačima s istoka da ih unište, u BiH je puno lakše, Hrvati su po brojnosti mali narod pa je osvajačima s istoka puno lakše uništiti ga još kad imaju za saveznike amerikance koji su iskusni u uništavanju drugih i drugačijih. Princip je isti, sve ostalo su nijanse!

Ivan Filipović