Hercegovačko-neretvanska županija nema zakon o šumama.

U oblasti šumarstva u HNŽ-u vlada potpuni kaos. Ova županija je jedina koja još nema zakon o šumama.

No, nema ga niti Federacija što dodatno komplicira i usporava uvođenje reda u tu oblast. U HNŽ-u trenutačno šumu sijeku 4 poduzeća - iz Jablanice, Konjica i Prozora/Rame za koje iz petog - Šuma Hercegovačko-neretvanskih - tvrde da poslove obavljaju nelegalno. U međuvremenu se šuma siječe nekontrolirano, a novac slijeva u tko zna čije džepove, piše Federalna.ba.

Poduzeće Šume Hercegovačko-neretvanske osnovao je HNŽ u nakani da gospodari šumom na tome području. Sva ostala poduzeća trebala su se spojiti u to poduzeće, sukladno prijedlogu kantonalnog zakona koji još nije ugledao svjetlo dana.

Međutim, nekima od njih - poput konjičkoga Prenja - to nije odgovaralo te su, kažu u nadležnom ministarstvu, u zakon, uz ostalo, uveli da šumom mogu gospodariti i dva poduzeća. Na tomu je sve i ostalo

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ-a Donko Jović navodi kako sva ta poduzeća nezakonito posluju - jedino poduzeće koje je imalo validan ugovor o prenosu poslova za gospodarenje šumama s federalnim ministarstvom je bilo županijsko.

U međuvremenu su Šume Hercegovačko-neretvanske dobile zabranu rada jer je Vlada Federacije u bivšem sazivu, kažu u vodstvu toga poduzeća, izmijenila Uredbu o šumama, a u sadašnja im osporila ugovor o prijenosu poslova o gospodarenju šumama.

Trpimir Jelić, direktor JP Šume Hercegovačko-neretvanske, kazao je i kako su pokrenuli tužbu protiv Federacije zbog 32,5 milijuna maraka za vrijeme važenja ugovora.

I tako se godinama priča o šumi u Hercegovini vodi po sudovima na svim razinama, od općinskih do Ustavnog. Ipak, sječu šume nastavljaju svi.

“Nemamo kontrolu prometa drva - ni tržišna inspekcija ne gleda porijeklo drva. Generalno imate oblast u koju možemo reći neće nitko da zalazi ili ne smije da zalazi”, ističe Jelić.

Ministar Jović, pak, smatra da je riječ o bespotrebnom politikanstvu, te da niti jedan radnik u šumarskim poduzećima neće ostati bez posla prilikom eventualnog spajanja.

U konjičkome Prenju nisu mogli dobiti stajalište o svemu jer je direktor na službenome putu. U Šumama Hercegovačko-neretvanskim upozoravaju da zbog kaosa koji vlada u oblasti ovdašnjeg šumarstva više od 10 milijuna maraka godišnje slijeva se u privatne džepove, a da ćemo posljedicu nekontrolirane sječe osjećati sljedećih 100 godina.