Najnovija istraživanja su jasna: stanje naše pažnje određuje stanje naših života. Kako onda da usavršimo našu pažnju i da se fokusiramo dublje, da manje ometamo, pa čak i da postanemo kreativniji? Chris Bailey, autor knjige Hyperfocus, govori o tome kako je naša sposobnost fokusiranja ključ produktivnosti, kreativnosti i života.
 

Chris Bailey je internacionalni autor bestselera Hyperfocus i The Productivity Project, koji su objavljeni na šesnaest jezika. Chris radi sa organizacijama širom svijeta o tome kako mogu postati produktivniji bez mržnje prema bilo kome.