Nakon što je Vlada FBiH donijela odluku kojom je uspostavljen program novčane pomoći nezaposlenim osobama u okviru proračuna Federacije BiH za 2022., poznat je i konačan broj korisnika.

Vlada je ranije zadužila Federalni zavod za zapošljavanje, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pripreme listu nezaposlenih osoba s evidencija službi za zapošljavanje na dan 31. kolovoza 2022., a iz koje će biti isključene osobe koje su dobile pomoć po drugim osnovama.

Nakon što su nadležna federalna ministarstva izvršila prečišćavanje popisa osoba koje su na dan 31. kolovoza 2022. imale status nezaposlene osobe (s popisa su brisane osobe koje su pravo na pomoć ostvarile kao pripadnici braniteljske populacije ili korisnici nekih drugih prava – neratni invalidi i civilne žrtve rata), na predmetnom popisu ostale su 278.673 osobe koje imaju pravo na isplatu jednokratne pomoći od 100 KM – kazali su za klix.ba iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Nezaposlene osobe dužne su najkasnije do 30. listopada, kraja tekućeg mjeseca, dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje odnosno službama za zapošljavanje, valjan podatak o svom transakcijskom računu.

Za isplatu pomoći nezaposlenima potrebno je 27 milijuna KM, a za osiguranje sredstava zaduženo je Ministarstvo financija FBiH.