U istraživanje koje se smatram prvim takvim, biomedicinski inžinjeri Sveučilišta Wits u Johannesburgu spojili su ljudski mozak na internet u stvarnom vremenu.

Projekt "Brainternet" prenosi moždane valove na internet i tim putem pretvara mozak u sastavni dio svjetske internetske mreže (World Wide Web) naziva "Internet of Things".

Začetnik ideje je Adam Pantanowitz, predavač na spomenutom sveučilištu, a na njezinom razvoju radile su dvije studentice.

"Brainternet" radi na principu pretvaranja EEG moždanih valova pomoću posebnog uređaja spojenog na glavu korisnika, a prikupljeni signali dalje se prenose u specijalizirano računalo, koje prenosi i prikazuje podatke u obliku web stranice na kojoj je moguće pratiti moždane aktivnosti.

Na ovaj način, istraživači pokušavaju pojednostaviti čovjekovo razumijevanje vlastitih i tuđih mozgova, a u konačnici, cilj im je omogućiti interakciju između korisnika i njegovog mozga.