Njihov poslovni uspjeh, kojeg hvali i MMF, intigrira zemlje Zapada. “Muslimanske banke posluju u skladu sa šerijatskim načelima, a to znači iskreno, pošteno i odgovorno. Naše banke izbjegavaju kamatu i društveno su odgovorne, jer se ne bave finansiranjem, niti u bilo kom pogledu učestvuju u proizvodnji i distribuciji alkohola, opojnih droga, pornografije, prostitucije, igara na sreću, duvana, medija i medijskih programa i filmova koji promovišu nasilje, perverziju i nemoral, kao ni oružje niti bilo što drugo za što je nauka utvrdila da šteti čovjeku”, kaže Mohamed Boulif, savjetnik belgijskog predstavništva islamske banke Chaabi. Šerijatski odbor banke odobrava ugovore i nove proizvode, kontroliše njihovu primjenu, vodi računa o primjeni šerijata u poslovnim aktivnostima banke i odobrava potrošnju humanitarnog fonda. “Iako su mnogi bili skeptični kad su u pitanju muslimanske banke koje posluju u skladu sa šerijatom, njihova dugogodišnja stabilnost, broj klijenata, a prije svega ekonomski rezultati, potvrda su naše uspješne poslovne politike”, navodi Boulif. Kako je u Evropi sve više emigranata iz arapskog svijeta, raste i broj islamskih banaka: u Njemačkoj i Francuskoj ih je pet, a u Velikoj Britaniji čak dvadeset tri različite banke koje posluju u skladu sa šerijatom. I ne samo to: evropske klijente privlači i transparentnost poslovanja, jer su banke dužne precizirati u što će tačno investirati njihov novac. Trebaju li se “tradicionalne” finansijske institucije Zapada zabrinuti? (Biznis.ba/Business.hr)