U navedenu skupinu svakako spada i aktivnost Matice hrvatske Prozor- Rama koja 18. i 19. lipnja po prvi put u Rami organizira Međunarodni znanstveni skup pod nazivom Rama nekoć i danas. Tim povodom smo razgovarali s predsjednikom tamošnjeg ogranka Matice hrvatske Šimunom Novakovićem.
  • VL: Na početku gosp. Novakoviću možete li nam reći odakle uopće ideja za organizacijom jednoga ovakvoga skupa.
Novaković: Sama ideja organizacije znanstvenog skupa sigurno se javljala kod različitih ljudi. Međutim činjenica je da do danas u Rami nismo imali znanstveni skup ovakvoga oblika. Skup kakav će se održati 18. i 19. lipnja 2009. godine u Rami idejno je osmislio predsjednik Organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Rama-nekoć i danas gosp. Josip Grubeša. Gospodin Grubeša je u nekoliko navrata bezuspješno prezentirao svoju ideju različitim institucijama, a s istom idejom razgovarao i s vodstvom ramskog ogranka Matice hrvatske. Mi smo ideju odmah prihvatili i dalje je zajedno kroz organizacijski odbor koji smo oformili, dograđivali i doveli ju do onoga što ona danas jest.
  • Kako je zamišljen znanstveni skup Rama nekoć i danas. Hoće li se skup baviti usko određenom temom ili ste potencijalnim sudionicima ostavili otvoren prostor da izaberu temu svoga rada.
Novaković: Osnovni preduvjet je bio da se tema svakog rada, koji će biti izložen na skupu, bavi Ramom u najširem smislu te riječi. Međutim da potencijalni sudionici ne bi lutali sa svojim temama, ipak smo zadali nekoliko tematskih cjelina, i to: geografske značajke ramskoga kraja; povijest Rame; kulturno naslijeđe Rame i društveno-gospodarske perspektive ramskoga kraja. Držim da smo kroz navedene tematske cjeline ostavili dosta širok prostor da se na skupu pojave osobe različitih područja znanstvenog interesa, što se na kraju pokazalo točnim.
  • VL. Kakav je interes znanstvenika za nastup na vašem skupu. Pretpostavljamo da već okvirno imate i popis izlagača.
Novaković: Naravno, samoj organizaciji smo pristupili na vrijeme. Još prije Božića smo odaslali prve pozivnice za sudjelovanje na našem znanstvenom skupu. Kada se poslu pristupi na ozbiljan i temeljit način, uspjeh ne može izostati. Tako smo već dva mjeseca prije samog skupa imali popis sudionika s njihovim temama. Na skupu će biti predstavljeno 29 radova vezanih za gore navedeni zadani tematski okvir. Na navednih 29 tema radilo je pedesetak znanstevenika, naravno najviše doktora znanosti, ali i osoba bez navedene znanstevni titule u svom imenu. Međutim i navedene osobe bez titule doktora znanosti, uposlenici su različitih Fakulteta i Instituta, te im znanstevno istraživački rada nije stran. Stoga držimo da skup, pored toga što će iznad svih naših očekivanja, imati dosta veliki broj sudionika, i u znanstvenom segmentu biti na zavidnoj razini.
  • VL: Možete li ukratko predstaviti kako ste zamisli sami skup, gdje će se točno održavati, te imate li i drugih aktivnosti, osim navedenog strogo znanstvenog dijela.
Novaković: Međunarodni znanstveni skup Rama-nekoć i danas službeno traje tri dana. Uoči samog otvaranja skupa, 18. lipnja imamo Večer s Ivanom Aralicom, gdje će gosp. Aralica izložiti svoja viđenja Rame i svega onoga što ga je ponukalo da u svojoj poznatoj trilogiji (Put bez sna, Duše robova i Graditelj svratišta) na posredan i neposredan način piše upravo o našemu kraju. Navedeni susret će se održati u Ramskoj kući na Makljenu, a ovdje ne mogu ne spomenuti nemjerljiv doprinos člana našega organizacijskog odbora i predsjednika HKDD-a don Ante Jelića koji je i najzaslužniji da će na našem skupu sudjelovati i akadenmik Aralica. Sljedeći dan, 19. lipnja u kino dvorali u Prozoru smo, prije izlaganja tema, zamislili svečano otvaranje skupa. Budući da se skup održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Federacije BiH gospođe Borjana Krišto, očekujemo da će predsjednica Krišto i otvoriti ovaj skup. Pored Borjane Krišto očekujemo nazočnost i drugih visokih uzvanika s državne, federalne i županijske razine. Nakon služebnog otvarnja slijedi izlaganje sudionika. Predviđamo da će izlaganje radova završiti do 19 sati, nakon čega slijedi prikazivanje dokumentarnog filma Fenix-Bugojanska skupina. U 20 sati će se održati zajedničku večeru organizatora i sudionika u Prozoru. Za 20. lipnja, kako je to običaj, za sudionike ćemo organizirati izlet na planinu Radušu. Budući da 20. lipnja pada i službenom obilježavanje ulaska Bugojanske grupe u bivšu Jugolsviju, oni koji budu voljni mogu nazočiti i komemoraciji koju svake godine tim povodom organizira HKDD upravo na obroncima Raduše
  • VL. Hoće li oni koji ne budu mogli 18. lipnja biti u Rami, imati mogućnosti pročitati izložene radove negdje drugdje. Ovdje prvenstveno mislimo na studente i druge znanstvenike koji se bave Ramom, a kojima bi izložene teme mogle biti korisna literatura za daljnja istraživanja.
Novaković: Svakako smo vodili računa i o tom. U biti događnaja od 18. do 20. lipnja predstavljaju, kako ga mi volimo zvati prvi dio skupa. Nakon skupa planiramp objaviti zbornik radova u kojem bi na jednom mjestu bili skupljeni svi radovi, naravno u punoj veličini. Naravno i na skupu zbog manjka vremena, izlagačima će biti ostavljeno tek po desetak minuta da iznesu najbitnije dijelove svoga rada. Vjerujemo da ćemo, ukoliko nam financijske prilike to budu dopuštale, zbornik uspjeti objaviti do kraja godine.
  • VL: Imate li još što dodati, a smatrate bitnim vezano za vaš skup.
Ne mogu ovdje ne spomenuti i druge članove organizacijskog odbora koji su se istinski naradili u okviru svojih zaduženja. Dakle Organizacijski odbor Međunarodnog znanstvenog skupa Rama-nekoć i danas, pored spomenute gospode Grubeše, Jelića i moje malenkosti, čine i doktori znanosti gosp. Jerko Pavličević i gosp. Ivica Musić, koji su također u okviru svojih zaduženja posao obavili na zaista profesionalan i korektan način. Koristim prigodu svima njima se zahvaliti, kao i našim suorganizatorima Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Institutu za latinitete Sveučilišta u Mostaru. Također se zahvaljujem Večernjem listu koji je glavni medijski pokrovitelj našega skupa, Na kraju bih pozvao sve žitelje općine Prozor-Rama da prema gore iznesenim programskim sadržajima nazoče skupu Rama-nekoć i danas.