Općina Jablanica traži priključak na Koridor 5C, kako bi se povezala sa europskom mrežom cesta, a jedna od mogućnosti je izgradnja novog mosta preko Jablaničkog jezera, kazano je na sastanku predstavnika vlasti u toj općini s predstavnicima JP Autoceste FBiH.

Kako bi se našlo rješenje za umrežavanja sa europskom mrežom cesta, u Općini Jablanica su se u srijedu sastali rukovodstva općine Jablanica predvođenog Općinskim načelnikom Damirom Šabanovićem i Predsjedavajućim općinskog vijeća Emirom Muratovićem sa suradnicima i izaslanstvom JP Autoceste Federacije BiH koju je predvodio direktor Elmedin Voloder sa suradnicima.

Tema sastanka bila je realizacija Zaključka Doma naroda Parlamenta FBiH iz 2017. godine, kojim se obvezuje Vlada FBiH da osigura najpovoljniji priključak općini Jablanica na trasu koridora 5C, a održan je na inicijativu zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Majre Dautbegović, prenosi Klix.

Na sastanku je bilo riječi o nekoliko problematičnih točaka na priključnoj dionici ceste Konjic-Jablanica koje će JP Autoceste FBiH u nadolazećem razdoblju posebno analizirati i uraditi potrebne studije da bi se vidjela opravdanost i mogućnosti zahvata.

Predloženo je da Općinsko vijeće Jablanica na ime kompenzacije za nanesenu štetu općini Jablanica, koja je izmjenom trase odmaknuta od koridora 5C, zatraži od Vlade Federacije BiH da u skladu za zaključkom Doma naroda Parlamenta FBiH iznađe rješenje kojim bi se Općina Jablanica ali iz ostale općine koje prometno gravitiraju prema Jablaničkom čvorištu, povezale kvalitetnijim i sigurnijim cestama.

U tom smislu spominjan je projekt izgradnje novog mosta preko Jablaničkog jezera u Ostrošcu, kao regionalnog projekata, kojim bi se Općina Jablanica s postojeće magistralne ceste M-17 povezala s regionalnom cestom prema Prozoru i Fojnici.