Vijećnici Gradskog vijeća Zenice donijeli su Odluku o mogućnostima obavljanja poslovnih djelatnosti u pojedinim ulicama ili dijelovima ulica na području Grada Zenice kojom je naređeno da se iz centra grada, tržnih centara i duž glavne prometnice zatvore sve kladionice i kockarnice.

U poslovnim prostorima na području Zenice koji gravitiraju u određenim ulicama uskoro neće biti kladionica i kockarnica. Odluka je to vijećnika Gradskog vijeća Zenice koji su na taj način odlučili uvesti red u centar grada, ali i druge ulice u blizini centra grada.

Članom 8. navodi se kako se u poslovnim prostorima lociranim u trgovačkim centrima i tržnicama mogu obavljati sve poslovne djelatnosti, osim djelatnosti kockanja i klađenja.

Na taj način kladionice i kockarnice bit će smještene u zeničkim naseljima koja su udaljenija od centra grada.

Za kršenje ove odluke određene su i kazne.

U iznosu od 500 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je korisnik poslovnog prostora, a ako ga koristi za obavljanje nedozvoljenih djelatnosti, pravna osoba u iznosu od 1.500 do 3.000 KM, a odgovorna osoba u pravnoj osobi s kaznom od 1.000 do 1.500 KM, piše Klix.ba.

Vlasnici kladionica i kockarnica imaju rok od najkasnije šest mjeseci da svoje poslovnice izmjeste na druge lokacije iz onih zona gdje im je poslovanje ovom odlukom zabranjeno ili do isteka postojećih dozvola za obavljanje takvih djelatnosti.