Brzom intervencijom mještana spriječeno je širenje vatre na okolne kuće i druge objekte u blizini. Policija je na terenu i vrši se uviđaj. Sumnja se da je požar namjerno podmetnut.