Sveti Nikola je pozdravio djecu, a mališani su jedan po jedan preuzimali darove i fotografirali se s njim. Na kraju priredbe djeca su se zahvalila sv. Nikoli na darovima recitacijom, a on im je obećao da će doći i slijedeće godine. Zahvaljujemo svima koji su pomogli da blagdan sv. Nikole što svečanije obilježimo. (Vrtić Ciciban)