Naš portal popratio je i ovaj događaj. U Galeriji ispod teksta pogledajte fotografije sa zabave!

Foto: Ante Šimunović