Upravo postojanje vidljivih nepravilnosti i nezakonitosti bilo je povodom da je općina Prozor - Rama od Ureda za reviziju institucija u F BiH dana 08. 01. 2009. godine zatražila reviziju proračuna općine Prozor - Rama za tada protekli četverogodišnji period, uz vrlo utemeljeno obrazloženje vezano za utvrđeno činjenično stanje na dan 11. 10. 2008., odnosno za utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti. Na žalost, Ured za reviziju institucija u F BiH je propustio uraditi reviziju za traženi period, a uradio je reviziju financijskog izvješća za 2010. godinu, pri tome ne kvalificirajući točnost početnog stanja. Iz zaprimljenog Financijskog izvještaja Proračuna općine Prozor - Rama za poslovni period od 01. 01. 2006. do 31. 12. 2008. godine vidljive su slijedeće nepravilnosti i nezakonitosti:
  • Neistinito prikazivanje ostvarenog deficita i suficita vezanog za godišnja izvješća u 2007. i 2008. godini,
  • Neistinito prikazane veličine rashoda bruto plaća u promatranom periodu,
  • Neistinitosti u prikazivanju kapitalnih transfera i tekućih transfera,
  • Nepravilno su provedeni postupci javnih nabavki i s tim u vezi nepravilno su trošena proračunska sredstva,
  • Potpuno je izostavljeno evidentiranje prometa novčanih sredstava na više transakcijskih računa kojima je općina Prozor - Rama vlasnik u okviru knjigovodstva općine.
Predmetnu reviziju uradila je tvrtka „Reviva" d.o.o. Ljubuški. Radi se o uglednoj revizorskoj kući koja u svojoj referentnoj listi korisnika revizorskih usluga ima oko 100 tvrtki, institucija, javnih poduzeća i ustanova. Zaprimljeno Izvješće prezentirano je vijećnicima Općinskog vijeća Prozor - Rama na posljednjoj sjednici dana 14. 02. 2012. godine. Zaprimljeno revizorsko izvješće proslijeđeno je nadležnim institucijama (Uredu za reviziju institucija u F BiH, tužiteljstvu i financijskoj policiji). U knjigovodstvu općine provode se aktivnosti kako bi se nalazi izvješća neovisnog revizora i nalazi Ureda za reviziju institucija F BiH pravilno implementirali u općinske poslovne knjige te prezentirala stvarna knjigovodstvena stanja. Pogledajte u prilogu: