Ahmet Hukić, rukovoditelj Sektora za licence i tehničke poslove FERK-a tijekom svog izlaganja je naglasio da podržava izgradnju fotonaponskih elektrana, jer je dobivanje električne energije iz obnovljivih izvora energije u trendu i u skladu s drektivom EU da do 2020. godine udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije treba podići na 20 %.

„Pošto u Prozor-Rami postoji nekoliko mini hidroelektrana koje također spadaju pod obnovljive izvore energije čini mi se da je Prozor-Rama osviješćena u ovom pogledu“-kazao je Hukić.

Jasmin Bešo, specijalist za proizvodne objekte u FERK-u je izložio okupljenima kako je tekao dosadašnji postupak dobivanja prethodne dozvole, koje je poduzeće SOLIK d.o.o. moralo poduzeti. Osim pohvala i podrške, primjedbi na javnoj raspravi nije bilo te je javna rasprava uspješno okončana. Javnoj raspravi su nazočili i Nafija Alifkadić specijalist za proizvodna i distributivna postrojenja i Josip Martinović pravnik u FERK-u, te nekolicina okupljenih građana.

Solarna elektrana Prozor gradi se u naselju Gmići gdje će na površini od 1900 četvornih metara biti postavljeno 621 solarnih panela. Instalirana snaga elektrane bit će 149,04 kWp, a predviđena godišnja proizvodnja električne energije je 230 MWh.