U Federaciji BiH provedeno je godišnje istraživanje o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, koja su prethodno usklađena s proračunom ovog entiteta, kao i županijskim proračunima. U tim podacima, koji se mogu pronaći na službenoj stranici Federalnog zavoda za statistiku, prikazana su sva ulaganja iz ove i prošle godini koja, prije svega, imaju značajnu ulogu razvoja županija, a zatim i cijele FBiH, piše Večernji list BiH.

Velika ulaganja

U Federaciji BiH proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj u 2016. godini iznosila su 11,468.900 KM. Prema sektorima, najviše je sredstava utrošeno u oblasti visokog obrazovanja – 79,76 posto. Prema društveno-ekonomskim ciljevima, najviše sredstava utrošeno je u oblasti obrazovanja – 9,147.400 ili 80,50 posto. Kada je riječ o ostalim ulaganjima u prošloj, 2016. godini, u poslovni sektor uloženo je ukupno 949.000 KM, u državni sektor uloženo je 1,287.000 KM, dok je neprofitnom sektoru pripalo 85.500 KM od ukupnih sredstava. Planirana proračunska sredstva u Federaciji BiH i županijama za istraživanje i razvoj u ovoj godini, prema usvojenim proračunima za 2017. godinu, iznose 10,511.000 KM. Većina sredstava planirana je u cilju obrazovanja, točnije 48,05 posto ili 5,050.000 KM. Za istraživanje i eksploataciju Zemlje izdvojeno je 1,426.000 KM, a za očuvanje životne sredine 550.000 KM. Od ukupnih ulaganja, za kulturu, rekreaciju, religiju i masovne medije izdvojeno je 2,350.000 KM, za politički društveni sustav, strukture i procese uloženo je 1,100.000 KM, dok je najmanje sredstava u ovoj godini izdvojeno za promet, veze i ostalu infrastrukturu – 35.000 KM. Prikazani podaci Agencije za statistiku Federacije BiH rezultat su statističke obrade godišnjeg izvješća “Proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj 2016. – 2017.”. Metodologija za provođenje istraživanja usklađena je s međunarodnim standardima koje je postavio OECD i objavio u priručniku “Frascati Manual”.

Svrha provođenja istraživanja o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj je dobivanje podataka o sredstvima iz proračuna Federacije BiH i proračuna županija, koja su namijenjena za istraživanje i razvoj.

To su sredstva koja su namijenjena za istraživanje i razvoj prema vrsti poticaja i prema društveno-ekonomskom cilju koji se želi postići. Cilj istraživanja je omogućiti praćenje istraživačko-razvojne politike Federacije BiH i županija preko financiranja istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Podaci FZS-a

Za razliku od istraživanja “Istraživanje i razvoj”, koje tretira subjekte koji se bave istraživanjem i razvojem, ovo se odnosi na subjekte koji financiraju istraživanje i razvoj, izvješće o izdvajanjima popunjavaju svi izravni korisnici proračuna Federacije BiH i županijskih proračuna koji sudjeluju u raspodjeli financijskih sredstava za istraživanje i razvoj, stoji u podacima Federalnog zavoda za statistiku (FZS).