Nakon što je Shell je ponovo iskazao interes za poslovnu suradnju s predstavnicima Vlade FBiH, pokrenute su aktivnosti za oblast istraživanja nafte, piše Akta.ba. Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH raspisalo je javnu nabavku konzultantskih usluga u postupku provođenja javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.

Kako se navodi, stručni konzultant treba da Vladi FBiH izradi tendersku dokumentaciju, te pripremi i provede javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Ugovor je procijenjen na 1,28 milijuna KM.           

Konsultant je obavezan izraditi ekonomske scenarije i modele ugovora za koncesiju za istraživanje eksploataciju nafte i plina, uspoređivanje odabranih fiskalnih termina s najboljim svjetskim praksama (lokalno i regionalno), njihovo vrednovanje i utvrđivanje njihovog utjecaja na ekonomski razvoj Federacije. Zainteresirane kompanije trebaju dostaviti ponude do 4. prosinca 2017. godine. Prilikom izbora, kvaliteta će nositi 70,00 %, a cijena će se vrjednovati sa 30 posto. Podsjetimo, prethodni postupak za traženje konsultanta za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, koji je pokrenut 2014. godine, nekoliko puta je poništavan i ponovo pokretan.