CSSP Berlin-Centar za integrativnu medijaciju i Udruga za civilne inicijative Glas, Prozor-Rama

Pozivaju Vas
da se uključite u “Edukaciju iz medijacije i dijaloga”

Treći modul: DIJALOG U PRAKSI, Motel Rama, Prozor,
petak, subota, nedjelja, 22 do 24. 3. 2019. Početak u petak 22.3 u 16:15h.

Nizom zanimljivih tehnika dijaloga razgovarat ćemo o temama koje su Vama bitne.

Nastavljamo naš rad s vrijednim i posvećenim sudionicama/ima i pozivamo Vas da nam se priključite. Obogatite našu grupu svojim sudjelovanjem.

Voditelji radionice će biti  Goran Božičević, iz Buja, Hrvatska i Jasminka Drino Kirlić, iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, oboje s preko dvadeset godina staža rada na dijalogu i medijaciji.
 
Treći modul:  DIJALOG U PRAKSI
PROGRAM

Petak  22.3.2019.

SURADNJA I RJEŠAVANJE SUKOBA KAO TEMELJ ZA DIJALOG
16:15 Uvodni pozdrav, novosti od prošlog susreta, predstavljanje novih sudionica/ka
16:30  Suradnja – bitna pitanja: Kada, zašto, s kim, što dobivamo, što gubimo, teškoće i kako ih nadvladati,
17:45 Pauza za kavu
18:00  Sukob – bitna pitanja: što znam o njemu, kako im prilazim, vježbanje rješavanja.
19:30 Evaluacija dana. Kako mi je bilo?
Večera u Motelu.

Subota  23.3. .2019.

VJEŽBAMO DIJALOG
9:30  Dijalog kao suradnja na nadvladavanju sukoba. Vježba.
11:00 Pauza za kavu
11:30 Dijalog u zajednici. Vježba.
           Teme, akteri, prepreke, poticaji, analiza.
13:00 Ručak
14:00 Priprema dijaloga, ključ uspjeha.  Dijalog po fazama, vježba,
16:30 Kraj rada

Nedjelja 24.3.2019.

JA I DIJALOG
9:30  Ponavljamo: Što smo sve do sada naučili. Gdje sam ja u svemu tome?
11:00 Pauza za kavu
11:30  Planiramo slijedeće korake. Što mi treba? Što nam treba? Razvijamo podršku.
12:30 Evaluacija rada
12: 45 Kraj rada


CSSP Berlin-Centar za integrativnu medijaciju i
Udruga za civilne inicijative Glas, Prozor-Rama