Problemi su "suviše slabi mostovi koji ne mogu da izdrže težinu američkih tenkova".

Američka vojska ne može spriječiti Rusiju da, u slučaju rata, zauzme baltičke zemlje i Poljsku - tvrdi Pentagon.

Radi se o zaključku na kraju simulacije vojnog sukoba država EU i Rusije, a ''Washington post" objašnjava da SAD provele "bar jednu takvu vojnu vježbu".

List tvrdi da bi "Rusija uspjela osvojiti baltičke zemlje još dok štab američke vojske bude popunjavao 17 formulara, potrebnih za prebacivanje prethodnice NATO-a sa teritorije Njemačke u Poljsku".

Još jedan problem za američku vojsku predstavljaju uski putovi i nepouzdana transportna infrastruktura.

Problemi su "suviše slabi mostovi koji ne mogu da izdrže težinu američkih tenkova".

Veliki problem američkim vojnicima može da predstavlja i evropska birokracija.

Prolazak vojske može usporiti dosadni pasoški kontrolori i tvrdoglave željezničke kompanije - navodi američki list.

SAD su se i 2017. godine suočavale sa sličnim problemima.

Američko zapovjedništvo je tijekom četiri mjeseca pokušavala da u stalnu bazu u Njemačku vrati oklopne transportere koji su bili korišteni tijekom vojnih vježbi u Gruziji - navodi američki list, a prenosi "Sputnik".