Prodajem zemljište u selu Ripci pored Ramskog jezera, općina Prozor-Rama, Bosna i Hercegovina, i to slijedeće parcele:

1. Naziv parcele „Perićka“, ukupne površine 4.467 m2, od toga 2.132 m2 koristi se kao voćnjak 1. i 2. klase, a preostali dio od 2.335 m2 koristi se kao njiva – livada. Parcela se nalazi uz glavnu cestu Prozor-Rama-Tomislavgrad i pogodna je za gradnju stambenih, poslovnih i turističkih objekata. Postoji mogućnost priključka komunalnih instalacija koje prolaze uz parcelu (struja, voda, telefon). Javna kanalizacija ne postoji, ali je moguće izgraditi internu kanalizaciju sa septičkom jamom na parceli.

2. Naziv parcele „Rakitnica“ ukupne površine 5.401 m2, koja se koristi kao njiva – livada. Parcela se također nalazi uz glavnu cestu Prozor-Rama-Tomislavgrad, s koje postoji pristup na parcelu, te postoji mogućnost izgradnje stambeno-poslovnih objekata. U blizini parcele postoje komunalne instalacije  (struja, voda, telefon) na koje je moguće izvršiti priključak novosagrađenih objekata, a internu kanalizaciju sa septičkom jamom treba izgraditi na parceli.

3. Naziv parcele „Rastovac“, ukupne površine 2.765 m2, koja se koristi kao njiva – livada. Nalazi se uz Ramsko jezero i prometnicu koja vodi na poluotok za naselje „Kozare“. U blizini parcele postoje komunalne instalacije (struja, voda, telefon). Pogodna je za izgradnju vikendice uz bavljenje voćarstvom i povrtlarstvom.

Sve tri parcele se nalaze na području katastarske Općine Ripci s riješenim imovinsko-pravnim odnosima.

Parcele se mogu kupiti zajedno ili pojedinačno, a i eventualno dijelovi parcele, što se posebno odnosi na parcelu pod točkom 1, ali ne manji dio od jedne trećine. O načinu kupnje ovisi jedinična cijena po m2 odnosno ukupna cijena.

Sve daljnje informacije na telefone:

00385 98 96 20 343 – Ruža Malekin

Ili na email:

[email protected]
[email protected]